សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

Laure Asselineau

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន IFSI នៃកាកបាទក្រហមបារាំងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ។ គាត់បានចូលរួមបម្រើសេវា សុខភាពកងទ័ព។

គាត់បានធ្វើការអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំក្នុងផ្នែកវះកាត់សរីរាង្គក្នុង និងសរសៃឈាម។

បន្ទាប់មក មានបទពិសោធន៍ ៣ ឆ្នាំនៅផ្នែកសេវាពហុវេជ្ជសាស្ត្រនៃមជ្ឍមណ្ឌលមជ្ឍមណ្ឌលមន្ទីពេទ្យកងទ័ព (Hospitalier des Armées) ។

គាត់ពោរពេញដោយបទពិសោធន៍ ១៤ ឆ្នាំនៅផ្នែកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ព Sainte-Anne នៅ Toulon រួមទាំងបម្រើការ ៥ ឆ្នាំជាប្រធានអង្គភាពថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។

បន្ទាប់មកគាត់បានក្លាយជាផ្នែកប៉ូលមួយខាងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅក្នុងការវះកាត់ថ្លើមក្រពះ សរីរាង្គក្នុង និងសរសៃឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ព Sainte-Anne នៅ Toulon ។

មុនពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា គាត់បានធ្វើការអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រសេរីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំង។